Råd och tips vid stadieövergångar

Har ditt barn börjat ett nytt stadium?

Att byta stadium innebär nya rutiner, lärare och arbetssätt för alla elever. För ett barn med läs-och skrivsvårigheter är det särskilt viktigt att de nya lärarna vet vilka alternativa verktyg m.m. som just ditt barn använder och behöver.

På de flesta skolor görs en överlämningar vid stadieövergångar till den nya klassläraren, mentorn eller specialläraren i god tid. Sedan informerar de vidare till andra lärare innan skolstarten så alla vet vilken anpassning ditt barn har och behöver.

På en del skolor har det visat sig att ni föräldrar kan behöva kolla upp att den nya läraren eller mentorn fått information. Visar det sig att ingen information finns hos den nya läraren om vilken anpassning som behövs för ditt barn har vi ett tips. Längre ned på sidan finns ett förslag på hur du kan göra för att snabbt ge den nya läraren, mentorn eller specialpedagogen information som de även kan förmedla vidare till andra som också behöver få veta hur de ska anpassa sin undervisning utifrån ditt barns behov.

Hur gör jag?

Genom att ladda ner PDFen nedan till din dator kan du enkelt skriva ut dokumentet och fylla i för att därefter lämna till skolan eller lärare. Du som har Adobe Acrobat kan även fylla i formuläret direkt i din dator efter att ha laddat ner den. Genom att spara befintlig fil kan du sedan skriva ut ditt ifyllda dokument.