I skollagen finns det reglerat vilka skyldigheter skolan har att stötta elever som har funktionsnedsättningar eller särskilda behov. Där framgår att alla barn har vissa rättigheter.

Sveriges Rikes Lag
  • Alla barn har rätt till en skolgång där de utvecklas så långt som möjligt efter sina förutsättningar.
  • Om en elev inte når skolans kunskapsmål ska det anmälas till rektor. Eleven ska då skyndsamt få stöd inom ordinarie undervisning.
  • Om det inte räcker ska skolan se till att det görs en pedagogisk kartläggning.
  • Om eleven behöver extra stöd ska skolan utarbeta ett åtgärdsprogram.
  • Om en elev inte vill gå till skolan är rektor skyldig att undersöka varför och sätta in åtgärder.

Enligt skollagen har alla barn rätt till stöd: