FDB har arbetat fram olika informationsmaterial om dyslexi och lärande som du kan beställa hos oss. På sidan finner du också en del annat studiematerial. Detta är några tips vi har om hur barn och unga som har dyslexi kan träna på olika sätt. Mer information om vårt material ser du här nedan.


Läs och skriv-pärmen

Läsk-Pärm + Pocket

”LÄSK-pärmen” innehåller information om läs- och skrivsvårigheter och ger tips både till undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera. Finns i olika format.


Lästräning

Lästräning är ett sätt att enkelt och lustfyllt träna den fonologiska avkodningen. Metoden bygger på lång egen erfarenhet och har testats på många elever i olika åldrar. Ingrid Lind speciallärare.


Min unge har dyslexi

Gro o Loiuse 3

Tre korta inspirerande filmer om självkänsla, motivation, studieteknik och läxläsning. Två ungdomar, Gro och Louise, berättar vad som har varit bra stöd för dem hemma och i skolan. De delar med sig av sina tankar och idéer om hur skolarbetet kan bli lättare och mer meningsfullt när man har dyslexi.


Engelska

fdb_mappia_hemsida-02

Träna engelsk glosträning med hjälp av bilder och minnestekniker.


Visuell Multiplikationstabell

fdb_mappia_hemsida-01

Lär dig multiplikationstabellen med hjälp av bilder och minnestekniker.


Material från Kodknäckarna

Föreningen Kodknäckarna har också material, som filmer och broschyrer med basfakta, råd och övningar.