Program som skolan ska tillhandahålla är Rättstavningsprogram, Talsyntes och Inlästa böcker. Här nedan finner du några exempel på dessa och andra typer av hjälpmedel.

Rättstavningsprogram

SpellRight

SpellRight rättar typiska fel som svensktalande personer gör på engelska, både vad gäller stavning och grammatik. Om Du skriver precis som det låter så hjälper datorn Dig att stava ordet rätt.

Stava Rex

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Det kan vara svårt att veta om ordet ska stavas heller eller häller, släkt eller släckt, byggd eller bygd.


Talsyntes

Med talsyntes på datorn kan Du få all text uppläst. Det finns många olika talsynteser. Här nedan finner du några.

Tortalk

Tortalk har mer än 60 röster på olika språk. Talsyntesen kan läsa upp all text på skärmen.

Claroread

Claroread är en annan typ av talsyntes. Den har mer än 21 röster på olika språk:


Inlästa böcker

ILT

ILT – Inläsningstjänst
Inlästa läroböcker

Legimus

Legimus Du som har jobbigt med läsningen kan låna våra böcker. Detta gör du genom att ladda ner till appen eller till dator. Du får nedloggningsuppgifter på ditt lokala bibliotek.


Ordprediktion – Saida

Ordprediktion - Saida

Så här fungerar Saida
Saida ger dig förslag på ord medan du skriver. Efter bara någon enstaka bokstav kommer det upp förslag på ord som programmet tror du avser att skriva. Du infogar ordet genom att trycka på en siffra mellan 1 till 9 på tangentbordet.


Förslag på appar

Pages

Pages är en app för iOS tillverkad av Apple. Du kan tala in och telefonen eller plattan skriver ner. Därefter kan du mejla texten.

AudioNote

AudioNote är en app som du kan använda som anteckningsstöd. Appen spelar in det läraren säger samtidigt som du kan skriva ner stödord. Det är enkelt att ta bilder och lägga in i anteckningarna. I den här appen får du text, bild och ljud.

Dragon Dictation

Dragon Dictation
När du pratar in i mobilen eller surfplattan skriver appen ner det du säger. Det kan underlätta ditt skrivande och du slipper tänka på stavningen.

OrdPrediktion

Ordprediktion – Smartphone
I din telefon och surfplatta finns det oftast en inbyggd ordprediktion. Om du skriver en text räcker det med att du börjar bokstavera ett ord och sen kommer det upp förslag på ordet. Detta kan underlätta för dig när du skriver.


Tankekarta – mindmap

Popplet

Popplet
En bra app för att visualisera fakta eller information genom att rita upp en tankekarta.

Prizmo

Prizmo
Fotografera av texten och få den uppläst (OCR).

SimpleMind

SimpleMind
Om du vill göra en tankekarta är SimpleMind en app som gör det lättare och roligare. Med färgade rutor kan du dra och klistra in text för att skapa dig din egna tankekarta.


Hitta apparna här

Apple App Store
App Store för iOS
Google Play Store
Google Play för Android

Om betyg – Pysparagrafen

Kap 10. Grundskolan
21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Lag (2011:876).

Kap 15. Gymnasieskolan
26 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen bortses från enstaka delar av kunskapskraven. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. De kunskapskrav som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter ska dock alltid uppfyllas.


Lathundar


Tips för bättre studieteknik

Anna Tebelius Bodin håller föredrag om utbildning och lärande.

Läs strategiskt

Att först läs så lite som möjligt för att skapa dig en uppfattning om vad hela avsnittet, artikeln, webbsidan eller boken handlar om. Det innebär att du tar en snabb koll på eventuella sammanfattningar, reflektionsfrågor, bilder, bildtexter, fetstilta ord och faktarutor innan du börjar läsa på riktigt.

Det är lättare att läsa en text när du har förkunskaperna oavsett hur omfattande texten är.

Skriv strukturerat

Skriv rikligt med rubriker och underrubriker så att du får ”ett namn” på alla delar som ska vara med; Såsom inledning, vilket syfte, tes, bakgrund, teori, källkritik, analys, slutsats. Fortsätt med underrubriker som är specifika för ditt ämne.

Så snart du har namngett varje stycke är det lättare att fylla i själva texten i den ordning som tilltalar dig och inte nödvändigtvis i den ordning som texten sedan ska läsas. Du behöver inte behålla alla rubriker i det färdiga arbetet.

Tipsen kommer från Anna Tebelius Bodin som har släppt flera böcker om lärande och motivation. Dessa finner du på hennes hemsida.

Anna Tebelius Brodin i DyssePodden

Lyssna på DyssePodden där Gro och Louise samtalar med Anna Tebelius Brodin (avsnitt 7)