Läsk-Pärm + Pocket

LÄSK står för läs-och skrivsvårigheter. LÄSK-pärmen används i skolan av pedagoger och föräldrar med barn i grundskolan och ger tips för undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera. Nu är innehållet innehållet uppdaterat (2018).

Bakom LÄSK-pärmen står Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn – FDB, och Dyslexiförbundet.

Idag finns LÄSK-pärmen i olika format så att du själv kan välja det som passar bäst. Som tryckt pärm eller bok:

  • A4-pärm (ISBN 978-91-9772-306-0)
  • A5-bok (ISBN 978-91-9772-307-7)

Beställ den idag


    För dig som redan har en pärm

    Här finns en pdf-fil med det uppdaterade innehållet: 

    Här kan du ladda ner sidor som ändrats: 

    Du kan även lyssna på pdf-filen. I iPhone och läsplattor finns en pdf-läsare inbyggd. Det finns det även i i Google Chrome som gratis tillägg till PC. Även de vanligaste talsynteserna som TorTal och ClaroRead kan  läsa pdf.