Alla pedagogiska insatser bör sikta mot att nå automatisering i den fonologiska avkodningen. Lästräning är ett sätt att enkelt och lustfyllt träna den fonologiska avkodningen. Metoden bygger på lång egen erfarenhet och har testats på många elever i olika åldrar.

Övningarna kan användas av både lärare och föräldrar. Det viktiga är att träningen är återkommande och upplevs lustfylld och ger resultat.

Lästräning

Beställ den idag