Den smarta telefonen har blivit en självklar del av barn och ungdomars vardag.
Med den kan man göra det mesta, från att hålla kontakten med sina kompisar
till att handla kläder. Det kommer också allt fler pedagogiska verktyg, som till
exempel appar som stavar, översätter och läser.

 

Karlstadsforskare
Forskarna Christina Olin Scheller och Marie Tanner

Men hur och till vad använder eleverna sina telefoner i
skolan? Och stör de telefonerna undervisningen? Det är
frågor som forskare vid Karlstads universitet ska försöka
finna svaren på.

 

I ett nytt forskningsprojekt ska det studeras hur eleverna interagerar med sina klasskamrater och lärare och hur telefonerna påverkar arbetet med text i klassrummet.

 

– Den här studien kommer att ge oss ökad kunskap om hur
vi kan förstå, hantera och ta till vara på det digitala klassrummet, säger Christina
Olin Scheller, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

 

En förstudie visar att användningen av mobilerna i klassrummet inte är så
störande som man kanske tror. Snarare kan de ibland skapa lugn och ro.

 

– Det betyder inte att telefonernas närvaro i klassrummet alltid är positiv men vi behöver få mer kunskap om telefonernas roll, både hur de används pedagogiskt
och för sociala syften, säger Christina Olin Scheller.

 

Forskarna kommer bland annat att använda sig av videoinspelningar med
intervjuer, observationer och fältanteckningar i fyra klasser. Projektet ska pågå
i tre år och finansieras av Vetenskapsrådet.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter