Vad gör Föräldraföreningen för dyslektiska barn? På vilket sätt kan jag som förälder få tips och stöd av föreningen? Vad innebär det att bli medlem? Svar på frågorna får du i filmen.

Välkommen till FDB

Klicka på nedanstående länk så kommer du till anmälningssidan med mer information om oss. Blir du medlem nu gäller ditt medlemskap hela 2018.

Anmälningsblankett