DysseAppen och FDB vann Årets idé för livet inom kategorin Hälsa. Priset delades ut för första gången i samband med Skandias stiftelses ”Idéer för livet” 30 års jubileum. Våra duktiga ungdomar som jobbar med appen fick ta emot priset av prinsessan Sofia vid en ceremoni på Cirkus i Stockholm.

Juryns motivering till årets Idé för livet inom kategori: Hälsa lyder:

”Att ge fler unga möjlighet att klara skolan är en viktig faktor för en positiv samhällsutveckling och minskar risken för framtida problem med arbetslöshet, psykisk ohälsa och missbruk.

Priset delas ut för arbetet med att sprida information och kunskap om vad dyslexi är, och för idén om att skapa en unik app som kan göra stor skillnad för unga som har svårt att lära sig läsa och skriva. DysseAppen kan vara just den skyddsfaktor som gör att skolarbetet fungerar bättre. Om så bara en elev klarar skolan med stöd och hjälp från DysseAppen är det redan mycket värt.

Priset för Årets idé för livet i kategori hälsa går till Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn och DysseAppen.”

P1590610DSC_3544