Möt Fredric Helgesson ordförande för FDB. Läs om hans tankar kring FDB och uppdraget som ordförande. Fredric som till vardags är VD för ett digitalt mediebolag är en av initiativtagarna till DysseAppen.

Hur kom du i kontakt med FDB?
Som många andra föräldrar som söker sig till FDB var det i samband med att en av mina söner fick sin dyslexidiagnos. Eftersom vi i familjen inte hade någon tidigare erfarenhet så försökte vi febrilt finna ut hur vi skulle kunna stödja vår son på bästa sätt. Till stor del berodde det tyvärr på att skolan inte visste hur de skulle stödja vår son. 

Vilken roll ser du att FDB spelar?
Styrkan med FDB tycker jag är att vi alla är föräldrar som är engagerade i att våra barn skall kunna ha en bra skolgång trots sin dyslexi. Det finns enorm kraft i det och det är en enorm styrka att kunna dela med oss av goda lösningar till varandra så att vi inte behöver uppfinna hjulet på varsitt håll. Vårt Forum för medlemmar på Facebook är ett utmärkt exempel där man kan ställa frågor och få svar av såväl andra föräldrar som pedagoger från FDB.

Vilket råd skulle du vilja ge föräldrar som kämpar med att få det att fungera för sina barn?
Min erfarenhet är att fokusera kraften där problemet finns, det vill säga på barnets skola. Jag upplevde det som ett värdefullt stöd att söka kontakt med andra föräldrar till barn med dyslexi. Mitt råd är att försöka få några minuter på nästa föräldramöte och bjuda in till en kopp kaffe med andra föräldrar och börja dela erfarenheter och tankar. Vi hjälper gärna till med kunskap, material och idéer hur man kan starta igång. Tillsammans är man alltid starkare i att kunna driva förändring.

Hur ser du på dialogen mellan föräldrar och skolan?
Som förälder blir man enormt frustrerad och ledsen när man ser att ens barn inte får det bemötande och de anpassningar som behövs och det är lätt att hamna i konflikt med skolan. Problemet med det, vilket jag vet av egen erfarenhet, är att det ofta blir låsta positioner vilket i slutändan inte gagnar mitt barn.

Mitt intryck är att även lärare som är oerhört engagerade ibland kan ha svårt att tillgodose behoven för en elev som har dyslexi och jag tror det beror på en kombination av för lite resurser, sättet på vilket undervisningen är organiserad och brist på kunskap. Mitt tips är därför att fokusera på lösningar som kan underlätta för eleven och skolan.

Som exempel har min yngsta son haft svårt att få ha muntliga prov på grund av att läraren är själv och inte har tid att hålla ett muntligt förhör. Jag sökte då kontakt med rektor för att höra om hon hade några lösningar på hur det skulle kunna göras och hon kom upp med den enkla lösningen att han varje vecka gör sina prov muntligt på sin mentorstid. Den lösningen underlättar för läraren och min son får det han behöver.

Min förhoppning är att vi alla föräldrar kan dela med oss av lösningar liknande den här som kan underlätta dialogen med skolan så att våra barn får det de behöver. 

Vad ser du som viktigast framöver för FDB?

Eftersom jag tror att vi som föräldrar kan göra störst positiv skillnad för våra barn genom att engagera oss i barnets skola tycker jag det är viktigast att FDB inspirerar och stöttar så många föräldrar som möjligt att engagera sig.

Det finns uppskattningsvis 300 000 elever i grund- och gymnasieskolan idag som har någon form av läs-och skrivsvårighet inklusive dyslexi. Det innebär att det finns ca 600 000 föräldrar till dessa barn som kan engagera sig i att driva en förbättring av hur de bemöts i skolan. Vi fick 975 nya medlemmar förra året och är nu 2 300 medlemmar inom FDB idag. Vi behöver bli fler ”dyslexi-ambassadörer” som engagerar oss. Om det är någon som vill göra något på sitt barns skola kan de maila mig på ordforande@fdb.nu så ska jag hjälpa till.