En ny studie bekräftar att talsyntesen ökar läshastigheten hos barn och vuxna, och läsförståelsen hos barn. I studien användes en talsyntes som utvecklats av Tor Ghai. I senaste DyssePodden kan du lyssna på honom.
 
Alla som använder talsyntes vet att den är till stor hjälp vid läsning. Hittills har det dock saknats tillräckligt starka vetenskapliga belägg för att talsyntesen är effektiv. Det visade rapporten om dyslexi, som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) presenterade för två år sedan.
 
Leg logoped Sofia Grunér ville ändra på det. Därför undersökte hon hur en modern talsyntes (TorTalk) påverkar läshastighet och läsförståelse hos barn och vuxna. Resultaten visade att för de yngre deltagarna i årskurs tre till fem förbättrades både förståelse och hastighet. För de äldre deltagarna i årskurs sex och uppåt var det framförallt hastigheten som förbättrades. Resultaten är statistiskt signifikanta, vilket innebär att de med 95% chans inte uppstått av en slump.
 
Studien är ett masterarbete i logopedi och har genomförts under handledning av Martina Hedenius och Per Östberg, universitetslektorer i logopedi vid Uppsala universitet respektive Karolinska Institutet. Testerna gjordes i samband med Sofia Grunérs ordinarie utredningsarbete av läs- och skrivsvårigheter.
 
I det senaste avsnittet av DyssePodden berättar Tor Ghai om sin dyslexi och om hur talsyntesen förändrade hans liv. Tor Ghai utvecklade själv en talsyntes. Den använde Sofia Grunér i sin studie.
 

Lyssna på DyssePodden!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter