Tidigare forskning visar att tvåspråkighet i allmänhet har en positiv påverkan på barns kognitiva funktioner. Sambandet är tydligt för barn utan läs- och skrivsvårigheter.

Tvåspråkiga barn med lässvårigheter har inte samma fördel av tvåspråkigheten, visar en avhandling i psykologi.

 

– Barn med dyslexi har ofta svårare för uppgifter som ställer krav på de kognitiva förmågorna. I mina tester behövde tvåspråkiga barn med dyslexi längre tid för att klara av uppgifterna än andra barn. Jag kunde inte se att tvåspråkigheten hade någon positiv påverkan för dessa barn, men det betyder inte att den inte fanns. Sannolikt finns det andra faktorer som spelar in, men som vi inte känner till. Det behövs mer forskning, säger Niloufar Jalali-Moghadam.

 

I studien från Örebro universitet ingick knappt 200 barn från Iran och Sverige, uppdelade i fyra grupper beroende på om de var en- eller flerspråkiga och om de hade lässvårigheter eller ej. Barnens förmågor till koncentration, ordmobilisering och läsning testades i olika övningar.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter