Det är med glädje vi nu presenterar FDB:s nya grafiska profil som fått en modernare prägel men också  bättre läsbarhet. Under oktober kommer vi att börja byta layout så håll koll.

Den nya grafiska profilen är framtagen med tanke på just tillgänglighet. Det vi förmedlar ska vara lättläst och ha en design och färgsättning som lämpar sig för dyslexi. Vi har även sett över utformningen av nyhetsbrev och kommunikationsmaterial och så småningom kommer vi även bygga om webbsidan.

Det känns viktigt att kommunikationen utvecklas utifrån de personer vi vill nå och vi är tacksamma för all värdefull input under arbetets gång.

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter