I maj 2018 införs GDPR, en ny reglering inom EU för dataskydd. GDPR innebär att du har större möjligheter att bestämma hur dina personuppgifter ska hanteras. Bland annat betyder det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB) Organisations nummer: 814801–1276 är personuppgiftsansvarig. Kontaktperson är FDBs Rik styrelseordförande: Fredric Helgesson.

Medlemskap / Beställningar

Vid ansökan om medlemskap ges samtycke att lämna personuppgifter som sparas i vårt register. Följande uppgifter kan finnas sparade i ditt namn:

Medlemskap

 • Namn
 • Postadress
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Kön man/kvinna
 • Registreringsdatum
 • Lokalförening och län som medlemmen tillhör
 • Datum för betald medlemsavgift
 • Eventuella påminnelsedatum kring medlemsavgift
 • Eventuell kommunikationskommentar som har betydelse för avisering (reducerad avgift, makulerad faktura etc.)
 • Medlemskategori –huvudmedlem, stödmedlem, lärare/skola, pensionär/sjukskriven

Beställningar

 • Namn
 • Leveransadress
 • Fakturaadress
 • Registreringsdatum
 • Ev referens

Fakturaunderlag och fakturor sparas och hanteras enligt gällande bokföringsregler. Personuppgifter sparas så länge du är medlem. När du inte betalat medlemsavgiften på ett år och inte betalar nästa medlemsavisering tas alla uppgifter om dig och ditt medlemskap bort. Om du hör av dig tidigare och begär utträde ur föreningen tar vi bort dina uppgifter direkt.

Vilka får tillgång till din information (tredje part)

Vi registrerar dina uppgifter lokalt på vår kanslidator i vårt medlemssystem. Endast kanslipersonal och behöriga i FDBs riksstyrelse har tillgång till kanslidatorn. Vid behov kan behörig person från våra lokalföreningar efterfråga medlemsregister för sin förening. Det kan vara för att lokalföreningen har en aktivitet de vill bjuda in dig till. Då skickas en krypterad fil med medlemsinformation. Den behörige kommer omedelbart radera filen när den använts för ändamålet.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

Som medlem hos oss får du utskick med information om vår kärnverksamhet och våra aktiviteter. De uppgifter vi sparar används i kommunikationen med dig. När vi ansöker om fondmedel hos olika statliga instanser och stiftelser kan vi behöva lämna uppgifter om medlemsantal, fördelning över lokalföreningar och uppgifter om kön osv. Det sker alltid i statistisk form och inte på individnivå.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar samt att få sina personuppgifter rättade och raderade.

Kontaktinformation:

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn, Surbrunnsgatan 42, 1 TR ÖG, 113 48 Stockholm
Telefon: 08-612 06 56
E-post: dyslexi@fdb.nu