FDB i landet består av länsavdelningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner.

  • Kontaktpersoner är ofta föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter, som du kan få råd och tips av.
  • Läns- och lokalavdelningarna arrangerar intressanta föreläsningar, berikande möten och föräldraträffar där det finns möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.
  • För barn och ungdomar som har dyslexi anordnas också en del lägerverksamhet och andra träffar.

Håll utkik här på hemsidan om vad som händer lokalt eller ta kontakt direkt med din lokalförening!

Stäng meny