32: Hur kan jag tänka för att det skall kännas lättare med matten?
DyssePodden

 
 
00:00 / 16:57
 
1X
 

Simon träffade logoped Markus Björnström första gången när han gjorde en dyskalkyliutredning. Markus är specialiserad på att utreda matematiksvårigheter. Nu följer han upp sin tidigare intervju med Markus om hur han skall tänka om sina matematiksvårigheter.