DyssePodden
23: Hur känns det som elev att ha dyslexi?
/

Simon intervjuar Rebecca Andersson som föreläser för lärare och elever om hur det är att ha dyslexi.